ANG HARING SUGATAN ANG PUSO (Kristong Hari 2009)

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
Kristong Hari 2009
 @ 2007 Diocese of

Fr. Jun