Home

DYM Main

DYM Report Form

What: SOS Outreach

Where: SOS Mariveles

When: Abril 8, 2011

“Ang pagtulong ay isang pagpapala”

“Napakasarap sa pakiramdam ang makatulong at makapagpasaya sa ating kapwa, lalo na sa mga bata.” Ito ang madalas nating sinasambit sa tuwing tayo ay tutulong sa ating kapwa. Likas sa ating mga Pilipino ang tumulong, masaya na tayo kapag nakikita natin ang ngiti sa kanilang mga labi.

Abril 8, 2011, sa pangunguna ng Diocesan Youth Ministry (DYM) kasama ang grupong TCCFE, at sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating Diocesan Youth Coordinator na si Ate Shainne, naganap ang SOS Outreach Program. Ito ay ginanap sa SOS Children's Village sa Mariveles, Bataan.

Bago magsimula ang kasiyahan, sinimulan muna ito sa isang Misa na pinangunahan ni Fr. Josh. Tuwang-tuwa ang mga bata sa Homiliya ni Fr. Josh, sapagkat ipinapakita n’yang mabuti ang bawat galaw ng kanyang katawan at ekspresyon ng kanyang mukha sa mga bata habang siya ay nagkukuwento. Samantala, malalambing at malalamig na tinig ng mga bata ang aming narinig na umaawit sa loob ng misa.

Nang matapos na ang Misa, nagsimula na ang mga palaro, hinati sa dalawang grupo ang mga bata upang maging maayos ang takbo ng programa. Ang isang grupo ay sa mga maliliit na mga chikiting, habang ang isa naman ay sa mga binatilyo at dalagita. Nagkaroon ng mga paligsahan, tulad ng balloon relay, calamansi relay at marami pang iba. Hindi namin makalimutan ang laro na kakain ng pulboron at babanggitin ng malinaw ang ‘nakapagpapabagabag’, kung anu-anong mga salita ang aming narinig, tulad ng nagpapakabag, nagpakabagbagbag at marami pang iba. Nagtapos ang programa sa isang simpleng salu-salo. Pero bago matapos ang lahat ipinakita muna ng mga bata ang kanilang talento sa pagsayaw, isang interpretative dance sa saliw ng ìBayani at Banalî at isang retro dance. S’yempre puwede bang walang picture taking sa huli? Sobrang napakasaya ang mga nangyari noong araw na iyon, at naalala ko nga ang sinabi sa akin ni Ate Shainne na natupad ang wish n’ya, ang magkaroon ng Outrech Program.

“Napakasarap sa pakiramdam ang makatulong at makapagpasaya sa ating kapwa, lalo na sa mga bata.”

Balanga Rocks!
AdobeReaderScreenSnapz001

click images to enlarge