Kahulugan ng Diocesan Youth Ministry Logo

Ang logong ito ay hugis panangga o shield na sumisimbolo sa katatagan at katibayan. Nakapaloob dito ang ilan sa nilalaman ng logo ng Diocese, ang tatlong Lily at tatlong bata na nagbabasa ng libro, ang Via, Veritas at Vita bilang paggalang dito. Nakaguhit din dito ang mga tao na sumisimbolo sa Kabataan ng Bataan na magkakapit bisig na umaakyat patungo sa Krus ng Mt. Samat na matatagpuan sa Bataan. Ang Krus ng Mt. Samat ay sumisimbolo sa kabayanihan. Sa itaas nito ay nakaguhit si Kristo na sumisimbolo ng kabanalan. Nakaporma ito na parang letrang “Y” na ang ibig sabihin ay Youth o Kabataan, dahil si Kristo ay isang mabuting ehemplo para sa mga kabtaan dahil sa kanyang kabanalan at kabutihang ginawa. Sa tabi ni Kristo, makikita ang putting ibon na sumisimbolo sa Espiritu Santo. Sa bandang gilid naman ng logo ay makikita ang dahon na sumisimbolo sa katalinuhan at kaalaman. Nakalagay ito para ipakita na ang bawat kabataan ng Bataan ay hindi lamang mabubuti kundi matatalino hitik ang kaalaman.

Ang kulay na Asul ay sumisimbolo sa kalinisan at kapayapaan at ang kulay na pula naman ay sumisimbolo sa katapangan ng mga kabataan sa Bataan.

Home

DYM Main

Balanga Rocks!
logoB