@ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home

“sa akin ninyo ginawa” (Mateo 25, 40)

 

Mga minamahal naming mga kapatid kayKristo,

 

Isang mapayapa at mapagpalang pagbati!

 

Napuntahan na ba ninyo ang ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes? Pumasok po kayo at tingnan ninyo. Ito po ay dahil sainyo at sa pamamagitan ninyo. Maraming salamat po sa inyong kabutihang–loob at pakikipagtulungan. Kinikilala namin at kami na inyong mga pari ay nagpaparangal sa paghahandog ninyong panahon, kakayahan at panustos sa pagpapatayo. Dahil sa inyong patuloy na pagbibigay at pagdamay natapos na po natin:

 

Ang isang priest’s unit

Ang Administrative Staff House

Ang ground floor ng ating Clubhouse

 

Pagmasdan po ninyo ang natapos nating naipatayo at masasalamin natin ang inyo ng pag mamalasakit sa aming mga pari. Hindi po ito bato o tabla lamang. Hindi po isang silid o tulugan lang. Nakikita naming dito ay ang pagmamahal ninyo sa amin. Binigyanninyo kami ng pagpapahalaga. Hindi ninyo kami iniwan o pinabayaan. Nariyan ang inyong pag-aalala at pagkalinga sa amin. At may katiyakan na inyong ipinahahayag, “kami noon ay inyong pinaglingkuran, amin naman kayo ngayon ay aalagaan.”

 

Dahil din sa kagandahang-loobng mag-asawang Paul at Lara Chico ang ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes ay nagkaroon ng maayos at magandang Garden of the Stations of the Cross.

 

Halos patapos na po ang pagpapagawa ng bago at konkretong bakod (fence) na gawa sa bricks, semento at bakal. Ang panustos po dito ay mula sa pagbibigayan at pagtutulungan ng Samahang ng mga Papal Awardees ng Bataan. Patuloy pa rin po ang pagpapatayo sa loob ng ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes ng isang malaki at maaliwalas na kapilya na ating itatalaga at tatawagin bilang Chapel of Our Lady of Guadalupe. Ito po ay sa pamamagitan ng pansariling pangangasiwa at panustos ng kasalukuyang Obispo ng Balanga.

 

Mithiin po natin na ang lahat pagawain sa ating Residencia Sacerdotal ay matapos sa buwan ng Setyembre ng taong ito (Nagsimula po tayo noong Setyembre 6, 2010). At dahil sa inyong pakikiisa at pagtangkilik sa matagumpay na Diocesan Raffle (Marso 30) sinisimulan na muli ang kaganapan at pagtatapos ng:

 

Ang second floor at Dormitoryong Clubhouse

Ang Land scape ng buong Residencia Sacerdotal

Paglalagay ng malaking Statue ni San Jose

at isang priest’s unit na Duplex

 

Ang lahat po nito ay mahirap at mabigat. Ito rin po ay matagal at may kamahalan. Datapuwa’t kami ay nagtitiwala na tayo ay sama-sama. Tayo po ay iisa at nagkakaiisa. Kami po ay inyong tutulungan. Kayo po ay aming katuwang . Tayo po ay magkabalikat. Kahit ano pa man tayo po ay higit pang papalaot (Lukas 5,4). Sa kabila ng lahat tayo po ay patuloy na lalabas para maghasik (Markos4,3). At mula dito tayo ay magtatagumpay. Matatapos po natin. At aani “ng sandaan, animnapu o tatlumpu” (Mateo 13, 23).

 

Marami pong salamatsalahat!

 

At iginagawad ko sa inyo ng lahat ang aking bendisyon sa ngalan ng ating Panginoong Diyos +Ama, ng +Anak, at ng +Espirito Santo. Amen.

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Obispo ngBalanga

 

Kapistahan nina Apostol Felipe at Santiago, 2012

 

 

 

May karugtong!

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)