@ 2007 Diocese of

boboto, iboboto, botohan

Diyosesis ng Balanga

Balanga, Bataan

 

(To be read on May 4-5)

Mga minamahal na kapatid,

 

ilang araw na lamang po ay pupunta na tayo sa mga presinto upang ihalal ang mga nararapat na mambabatas sa ating bansa at mamumuno sa ating lalawigan at sa bayan. Mahalaga ngayon na tayo po ay makapag-isip sa tulong ng pananalangin para makagawa ng marunong na pagpapasiya. Bilang tagapamuno ng Simbahan, hindi po tayo mag-eendorso ng mga kandidato, bagkus maglalaan ng mga gabay para makatulong sa pagpili ng mga iboboto. Hindi tayo salat sa ganitong liwanag na kailangan. Matutukoy po natin ang ilang bagay na dapat taglayin ng mga kandidatong ihahalal. Ang mga sumusunod na tanong ay patungkol sa mga kandidato na kanais-nais sa ating lalawigan ng Bataan.

 

Una, siya ba ay mulat sa Panginoong Diyos na dapat papurihan at dakilain sa lahat ng bagay? Pangunahing pamamaraan na makapag-puri sa Diyos ay ang pagsunod sa Sampunt Utos ng Diyos (Deut 5,1-22). Malinaw na isinasaad ng mga ito ang kalooban ng Diyos na dapat natin sundin. “Huwag kang pumatay; huwag kang magnakaw; huwag kang magsinungalin; maging matapat ka sa iyong asawa.”

 

Ikalawa, siya ba ay may pagmamalasakit sa Bataan upang ilayo ito sa pang-aabuso ng ating kalikasan, tulad ng mga illegal logging o illegal mining? Mayroon ba siyang panukala para dumami ang trabaho sa pamamaraang makabatas upang umunlad ang ekonomiya ng lalawigan? Hindi niya dapat isasakripisyo ang Bataan. Bagkus pamunuan niya tayo para tanggihan ang mga alok ng pangmimina na pakinabangan lamang ng iilan, ngunit kapahamakan naman sa karamihan.

 

Ikatlo, handa ba niyang itaguyod ang mga alintutunin na nagtatanggol sa buhay at ipagkakaisa ng pamilya na itinuturing ng saligang batas na pundasyon ng matatag na lipunan? Naniniwala ba siya na ang kaligtasan ng kaluluwa ay kaligtasan din ng katawan? Alam natin na isa sa mga dahilan ng krimen at karukhaan ay korapsiyon ng moralidad, ang paghuhubog ng konsiyensiya hinggil sa tama at mali. Ang pagkasira ng pamilya ay nagmumula sa paglaganap ng mga bisyo, illegal entertainment at illegal gambling. Ang kaisahan ng mga mag-asawa ay nalalagay sa panganib sa mga banta ng diborsiyo. Ang kakayahang maging matapat sa asawa para sa kabataan ay sisirahin ng mentalidad kontraseptibo.

 

Ang ating mga hinanap na katangian sa ating mga namumuno ay mga mataas na kahilingan sapagkat ang pamamahala ay isang pananagutan kaloob ng Diyos upang panglikuran ang bayan sa pagkakamit ng mapayapa at makatarungan buhay. Kailangan ang kapayapaan, kaligtasan sa karasahan at krimen, upang patuloy na kumilos ang mamamayan sa paghahanap-buhay. Kailangan ang katarungan upang mapaikli ang agwat ng mga mahihirap at mayayaman.

 

Sa pagpili ng mga kandidato, gamitin po natin ang maalam na konsiyensiya na nakasandig sa panininwala sa Diyos at sa katotohanan. Huwag po tayong magpadala sa pangangatuwiran na kung saan ako makikinabang ang batayan ng pagpapasiya. Buksan po natin ang kaisipan sa ikabubuti ng nakararami at ng kinabukasan.

 

Ang inyo pong lingkod mula sa Katedral ng San Jose, Lungsod ng Balanga, ika-4 ng Mayo, 2013.

 

 

+RUPERTO C. SANTOS D.D.

Obispo ng Balanga

Home

BishopStude

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)