@ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home

DSOB Circular 21/2011

Balanga, 17 Setyembre 2011

 

 

“umunlad sa karunungan, gulang at kagandahang-loob sa paningin ng Diyos at ng mga tao” (Lk 2,52)

 

Mga minamahal namin mga magulang ng mga mag-aaral sa Saint John Academy

 

Isang mapagpalang pagbati!

 

Nababatid namin ang inyong pagmamalasakit at pagpapasakit para sa kabutihan ng inyong mga anak. Alam namin ang inyong pagpapahalaga at paghahanda sa kanila tungo sa maayos, maganda at mabuting kinabukasan. At kami po ay inyong kabalikat sa inyong pagtataguyod sa inyong mga anak. Makakaasa po kayo sa aming pakikiisa at pagdamay.

Tulad po ninyo naisin din namin ang pagtatapos ng pag-aaral ng inyong mga anak. Kagaya po ninyo pangarap din po namin ang kanilang tagumpay. At kasama po ninyo kami sa inyong pagsisikap na sila ay maging kapakipakinabang sa inyong buhay at sa ating lipunan.

Kaya naman pangarap at adhikain ng ating Diocese of Balanga ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa ating paaralan. Naisin po ng ating Diocese ang pagpapatayo at pagtatatag ng mga kursong pang Kolehiyo dito sa ating Saint John Academy.

Sa atin pakikipagtulungan at upang kami rin ay gabayan hinihiling po namin ang inyong panahon upang sagutin ang mga pangunahing katanungan na kalakip ng liham na ito. At matapos ng inyong pagtugon mangyari po lamang na pakibigay ito sa mga guro ng inyong mga anak dito sa ating paaralan.

Ako po ay lubhang nagpapasalamat sa inyong pakikiisa. Kalakip po ng akin pagpapahalaga sa inyong pakikipagtulungan ay ang akin patuloy na pananalangin para sa inyong mag-anak at ang akin maka-amang bendisyon sa ngalan ng +Ama, ng +Anak, at ng +Espirito Santo. Amen.

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)