@ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home

Circular 19/2011

Balanga, 16 Setyembre 2011

 

“Hayan ang iyong ina” (Juan 19,27)

 

Ang mga anak ang kagalakan ng mga magulang. Tayo ang kanilang pag-asa at patnubay. Tayo ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan at karangalan. At gagawin ng mga anak ang lahat para sa kanilang kapakanan. Ayaw na ayaw natin na sila ay nahihirapan, magdurusa o luluha. Kung nasaan sila, nais natin na tayo ay naroroon at kanilang kapiling. Sila rin ay ating babalikan. Di ba’t sila ay ating pupuntahan, dadalawin o lalapitan? At kung saan man tayo naroroon, tayo naman ang gagawa ng paraan upang kanilang marating at maramdaman ang ating nararanasan. Mithiin natin na sila ay makasama at makadaung-palad.

Ito rin po ang ating damdamin sa ating Mahal na Ina sa langit? Kung nasaan siya, nais niya na tayong kanyang mga anak ay naroroorn din, doon sa langit. At dito sa lupa atin pa rin ipinamamalas ang ating pangungulila, pamimintuho at pagpaparangal sa kanya. Atin pa rin ipinababatid sa ating Mahal na Ina ang ating pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng ating pagrorosaryo, pagtulad sa kanyang mga halimbawa at pagtupad sa kanyang habilin “gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo” (Juan 2,5).

At upang muling ipamansag ang malalim na pagmamahal at natatanging paggalang natin lahat na taga Bataan sa ating Mahal na Ina, ang ating pinagpipitagang Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani, itinakda ng ating Diyosesis ng Balanga ang taunang Dawn Marian Pilgrimage sa Orani na magaganap tuwing unang Sabado ng buwan ng Oktubre. Ang ating pong kauna-unahang Dawn Marian Pilgriamge sa Orani ay magaganap sa Sabado ng ika-isa ng Oktubre, 2011. Ang tagpuan po ay ang Simbahan ng Santa Catalina ng Siena sa Samal para sa mga manggagaling sa Second District at sa Simbahan ng San Pedro de Verona sa Hermosa para sa mga taga First District. Magkakaroon po ng pagninilay sa loob ng mga nabanggit na Simbahan. Sa ganap ng ika-apat ng umaga ay sabay-sabay po tayong magpruprusisyon patungo sa Orani. Ang Banal na Misa ay sa ganap ng ikalima ng umaga.

Ako po ay lubos na umaasa na dahil sa ating Mahal na Ina tayo ay makikiisa. Tayo ay sasama. Tayo ay pupunta. Bilang mga anak rin, hindi natin bibiguin ang ating ina. At sa ating Mahal na Ina, siya ay atin dadalawin at sa kanya mananalangin.

Ngayon pa man ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyong pagtugon at pagmamalasakit. Matibay ang aking pananalig na ang ating Mahal na Ina ay tunay pong magiging milagrosa sa ating lahat. At sumainyo rin ang pagpapala ng ating butihin at makapangyarihang Diyos.

 

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)