m2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
@ v2013 Diocese of Balanga

 

 

 

 

 

Circular No. 06/2015

Balanga, 08 August 2015

 

“Nagpapasalamat ako sa Panginoon tuwing maalaala ko kayo” (Philippians 1,3)

 

Taglay ang papuri sa Panginoon at pasasalamat sa inyo, mga kapatid sa pananampalataya, nagdiriwang ang Diyosesis ng Balanga ng kanyang ika-40 taong (nilikha, ika-17 ng Marso, 1975 at itinatag sa marangyang seremonya, ika-7, 1975) na may tema, “always faithful, ever fruitful.”

 

Sa paglipas ng mga taon, nasaksikhan po namin ang inyong katapatan sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, pananatili sa Pananampalatayang Katoliko at mapagmalasakit ng paglilingkod sa Diyosesis.

 

Kayo po ang aming lakas at sigla. Kayo po ang aming inspirasyon at ulirang ka-manggagawa. Sa gitna ng malawakan paninira at kamatayan sa ika-2 digmaan pandaigdigan, ipinamalas ninyo ang kabayanihan. Sa kalamidad ng pagputok ng Bundok Pinatubo, ng mga bagyo at habagat, hindi nanghina ang inyong pananampalataya sa Poong Maykapal. Nanatili kayong matapat sa Panginoon at ipinamalas ito sa pamamagitan ng mapagmalasakit na paglilingkod sa kapwa. Ang lalawigan ng Bataan ay pinagpala dahil sa inyo.

 

Kayong lahat ay karapat-dapat kilalanin at pasalamatan. Ang bawat isa ay alalahanin sa mga mabubuting pananalita. Inulit ko po ang sinabi ni San Pablo, “Nagpapasalamat ako sa Panginoong, tuwing maalaala ko kayo.” (1,3)

 

Sa paglalakbay ng ating diyosesis sa ika-40 taon, kinikilala ng buong Simbahan ang ating mga kababayang Bataenyo, na katulad ng lahat, ay naging matapat at mapagmalasakit na mananampalataya sa mga programang pamparokya at pandiyosesis habang nanatili silang matapat na mamamayan ng ating lalawigan.

 

Sa paggawad ng Papal Award, “Prop Ecclesiae et pro Pontifice” at “Knights of Saint Sylvester”, tayong lahat ay hinihimok na ibigay ang pinakamabuti sa panahon, kakayahan at kayamanan para sa kapurihan ng Diyos at ng Simbahan sa Pilipinas, lalunglaluna sa kanya-kanyang diyosesis. Ang Inang Simbahan ay laging nagpapasalamat at kumikilala sa paglilingkod at pagmamalasakit ng kanyang mga anak sa pagganap ng kanyang Misyon ipalaganap ang Mabuting Balita.

 

Magpuri tayo sa Panginoon para sa mga biyaya at handog na ito sa ating Simbahan at diyosesis. Magpasalamat tayo sa Banal na Papa, Francisco, para sa karangalang ibinigay sa ating diyosesis. Ipagdiwang natin ng may kagalakan ang kaloob ng Banal na Papa sa ating mga ulirang kamanggagawa:

A. Ang Papal Knight of Saint Sylvester ay isang pagkilala ng Papa San Silvester sa mga kalalakihan na naglingkod sa Simbahan sa pamamagitan ng matapat na pagtupad ng kanilang tungkulin sa mundo. Sila ay ang mga sumusunod.

 

1. Virgilio Ignacio (Immaculate Conception Church in Alion, Mariveles)

2. Freddie Yumang (Saint Francis of Assisi in Limay)

 

B. Ang “Pro Ecclesiae et pro Pontifice” ay pagkilala sa mga natatanging naglilingkod sa Simbaha at ito ay ang pinakamataas na pagkilala ng Papa sa Laiko. Sila ay ang mga sumusunod:

 

1. Salud Bagalso (Cathedral-Shrine of Saint Joseph in Balanga)

2. Rosa Aurora David (Cathedral-Shrine of Saint Joseph in Balanga)

3. Roseanna Wenona Dizon (Cathedral-Shrine of Saint Joseph in Balanga)

4. Victoria Garcia (Cathedral-Shrine of Saint Joseph in Balanga)

5. Estelita Ignacio (Immaculate Coneption in Alion, Mariveles)

6. Estrella Paguio (Sto Cristo in Cupang, Balanga)

7. Zosima Pizarro (Our Lady of the Pillar in Pilar)

8. Ana Santiago (Santo Domingo Church in Abucay)

9. Lydia Soriano (Santo Domingo Church in Abucay

10. Gerarda Villa (Saint Catherine of Alexandria in Bagac)

 

Ating pong hinihingi ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat, ang kanyang pagliligtas sa atin mula sa kapahamakan. Ang Mahal na Birhen na ginigiliw nating tawaging, Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani ay yakapin tayo at ilapit sa kanyang Anak, Ang Panginoong Hesukristo. Ipagtanggol nawa tayo ng ating Patron, San Jose, mula sa lahat ng kapamahakan.

 

Taglay ang pananalangin at pagpapala sa inyo, ako’y nanatiling

 

 

Sumasainyo kay Kristo,

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Bishop of Balanga and the CBCP Episcopal Chairman

for Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

@ v2013 Diocese of Balanga