@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

2006 Taon ng Panginoon!

 

Maaliwalas at maganda ang taon ng Panginoon para sa buong Bataan sa taong 2006! Ang bawat taon at buwan ay tunay na taon ng Panginoon. Higit sa lahat para sa Bataan.

 

2006 ang taon ng kauna-unahang Sinodo ng Diyosesis ng Balanga. Makasaysayan ito para sa sambayanan ng Diyos dito sa Bataan. Simula ikaanim hanggang ikalabing-pito ng Marso, magtitipon ang kaparian, piniling layko at kinatawan ng mga relihiyosa sa buong Bataan upang linawin ang ating patutunguhan bilang mga Kristyano sa Bataan. May mga pagninilay at pag-aaral na gagawin. May mga batas na pagkakasunduan. Makasaysayan ito para sa katuparan ng ating pangarap na maging peninsula ng mga bayani at banal.

 

2006 ang taon ng pagbubukas ng apat na bagong Katolikong kolehiyo dito sa Bataan: ang Sienna College ng Balsik, Hermosa; ang St. Joseph College sa Tuyo, Balanga City, ang Letran Bataan sa Hacienda, Abucay; at ang Jaime Hilario La Salle School sa Look, Bagac. Walang tunay na paghubog sa Mabuting Balita kung walang paaralang Katoliko na aakay sa ating kabataan hindi lamang upang maging kapakipakinabang na mamamayan kundi higit sa lahat ay maging tunay na mga anak ng Diyos Ama nating lahat. Hinihimok ko ang mga magulang na paaralin ang kanilang mga anak sa Katolikong paaralan upang matiyak natin ang paghubog ng ating mga anak sa pananampalatayang Katoliko. Iwaksi natin sana sa isip na mayaman lamang ang maaring mag-aral sa Katolikong paaralan. Mahalaga ang mahusay na pag-aaral para sa magandang kinabukasan.

 

Ito ang taon ng Panginoon! Magsaya tayo at magalak! Ipagpatuloy natin ang sama- samang pagtahak sa landas ng katuparan  ng ating pangarap: Bataan, bayani at banal.

Ang bawat Katoliko sa Bataan ay HERO!

 

Mabuhay ang Bataan!

  

+SOCRATES B. VILLEGAS

Bishop of Balanga

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)