@ 2007 Diocese of

Home

BishopSoc

 

BATAAN: MARAMING SALAMAT PO!

 

Paalam na pahayag ng Obispo Socrates B. Villegas sa kanyang paglipat sa Arkidiyosesis ng Lingayen-Dagupan

 

Mga minamahal kong kapatid sa Bataan:

 

Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo kasabay na rin ang pamamaalam. Simula ikaapat ng Nobyembre, hindi na ninyo maririnig na binabanggit ang aking pangalan sa Panalanging Eukaristiko ng Misa. Ayon sa kalooban ng Santo Papa, Benedicto XVI, ako po ay dapat nang lumipat sa Pangasinan upang maging Arsobispo ng Lingayen-Dagupan. Hindi na ako ang inyong Obispo. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin bagamat ako ay hindi isinilang sa Bataan. Niyakap po ninyo at tinanggap bilang isang kaibigan at kababayan sa Bataan. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob ang kabutihan ninyo sa akin. Manalangin kayo habang naghihintay sa pagdating ng bagong Obispo ng Balanga.

 

Nang ako ay dumating sa Balanga limang taon na ang nakalilipas, ako po ay nagpugay at nagbigay galang sa Diyos na sa Bataan ay aking dinatnan. Kaagad kong nakita sa pamamagitan ng aking puso na ang Bataan ay banal, ang Bataan ay bayani, ang Bataan ay biyaya ng Diyos sa atin.

 

Kung ako ay wala na at bahagi na lamang ng kasaysayan ng ating Diyosesis, ako sana ay maalala ninyo bilang isang Obispong nagmahal sa kaparian, isang kaibigang nakibarkada sa kabataan at isang paring nangarap na makilala sa buong mundo ang Bataan—lalawigan ng mga bayani at banal.

 

Mahal ko ang mga pari. Mahalin ninyo sila. Mahal nila kayo. Ang pari ay larawan ng pagmamahal ng Diyos sa Kanyang bayan. Kung sabay ninyong makasalubong ang anghel at pari, unahin ninyong batiin ang pari sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa mga anghel. Kapag nagsalita ang pari, si Kristo ang nagsasalita. Kapag nagbasbas ang pari, si Kristo ang nagbabasbas. Kapag sinasaktan ninyo ang pari, si Kristo ang nasasaktan. Kapag mahal ninyo ang pari, si Kristo ang minamahal. Kung mahal ninyo si Kristo, mahalin ninyo ang kaparian.

 

Walang biyayang hihigit pa na ang mag-anak ay pagkalooban ng anak na pari. Anyayahan ninyong magpari ang mga kabataang lalaki sa inyong bahay o sa paaralan. Tulungan ninyo ang mga seminarista upang maging banal at mabuting pari sa malapit na kinabukasan. Tulungan ninyo ang mga pari at seminarista subalit huwag sanayin sa buhay ng luho at layaw. Ang pagpapari ay buhay ng sakripisyo. Ang tunay na pari ay payak sa pamumuhay, madasalin sa pag-iisa at masipag sa pagbabago ng lipunan. Igalang ang pari. Iwasto at ipanalangin ang paring may pagkakamali. Ikuwento ninyo si Father kay Jesus. Huwag ninyong pagkuwentuhan sa inyong umpukan ang inyong pari.

 

Mga minamahal kong kabataan, kayo ang yaman ng simbahan. Ang pangalan ng ating lalawigan ay nanganghulugan na ito ay lupain ng mga bata—Bata-an. Ang Bataan ay para sa inyo. Mahal kayo ng Bataan. Mahalin ninyo ang Bataan. Ang maraming bagong paaralan sa ibat ibang bayan ng Bataan ay para sa inyo. Ang Pope John Paul II Youth Camp ay para sa inyo. Ang mga paghubog na pinagdaanan ninyo ay inyong ibahagi sa inyong kapwa kabataan. Panatilihin ninyong malinis ang inyong isip, masigla ang inyong puso at makisig sa gawang paglilingkod. Ang pagiging kabataan ay isang yugto lamang ng ating buhay. Kapag hindi na kayo bata, maluwag ninyong itagubilin ang gawaing simbahan sa mga mas bata kaysa inyo. Tiyakin ninyo na ang paghubog na tinanggap ninyo ay isinasalin din ninyo sa mga susunod na kabataan.

 

At sa huli, sana ay alalahanin ninyo ako na naniwala at nagtiwala sa kakayahan ng bawat isa sa atin na maging bayani at banal. Nakita ko agad ito sa unang pagkakataon pa lamang. I saw greatness at first sight! Ang kuwento ng Dambana ng Kagitingan ng Samat ay hindi lamang pang April 9 Bataan Day. Angkinin natin ang Samat tuwing Sabado bago ang adbiyento at sa bawat taon na tayo ay aakyat sa Samat, lumaganap nawa sa buong bansa ang kadakilaan ng ating peninsula. Makilala sana tayo hindi lamang dahil sa digmaaang matagal nang natapos. Makilala nawa tayo bilang peninsulang bayani at banal.

 

Nang dumating ako sa Bataan, naranasan ko ang Diyos—sa kaparian, sa kabataan at sa kasaysayang bayani at banal.Aalis na po ako sa Bataan. Ang aking alaala sa inyo—pag-ibig sa kaparian, pagmamahal sa kabataan at pagmamalaki sa lahat—Ako ay taga Bataan, ako ay bayani at banal. I love you very much.

paalamPuso
item3
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)