@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

 PANAWAGANG HUMINAHON

 

May kalituhan at kaguluhang nakaamba sa ating bayan. Nakakalito kung sino ang pakikinggan. Magulo na ay lalo pang gumugulo dahil sa mga pagbibintang at awayan.

 

Ako po ay nanawagan sa inyo na huwag sumama sa ingay at awayan. Iwaksi natin ang karahasan sa pagkilos at pananalita. TUNGKULIN NATING IGALANG ANG SALIGANG BATAS- Malayo man tayo sa Metro Manila, manalangin tayo nang higit at lalong taimtim upang malampasan natin ang pambansang pagsubok na ito.

 

Hanapin natin ang katotohanan sa pamamagitan ng mapanuring pagtatasa. Huwag basta maniwala sa lahat ng naririnig o nababasa o napapanood. Magnilay, pag-aralan, suriin ang katayuan ng bansa mula sa pananaw ni Jesukristo upang makagawa tayo ng sariling kahatulan. Hanapin natin ang katotohanan nang may pagmamahal.

 

Anumang ating sasabihin o ikikilos nawa'y bunga ng panalangin. Mag-alay tayo ng dagdag na rosaryo araw-araw, Sa buong maghapon ay manalangin tayo ng ganito:

 

Panginoon, akayin mo kami sa paghahanap ng katotohanan. Iligtas mo kami sa mararahas na pagkilos at pananalita. Hilumin mo ang bayaug Pilipino. Sa kabila ng aming pagkakaiba sa paniniwala, magkaisa nawa kami alang-alang sa bayan, lalo na para sa dukha at kabataan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng makapangyarihang ngalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen.

Balanga, ika- 3 ng Hulyo, 2005

 

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Bishop of Balanga

 

St. Joseph Cathedral, Balanga, Bataan 2100

Telephone and Fax: (047) 237-3226

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)