@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

Pahatid!

 

 

Ang taong 2005 ay makasaysayang taon para sa ating lalawigan. Ipagdiriwang natin sa darating na ikalabimpito ng Marso ang ikatatlumpung taon ng Diyosesis ng Balanga. Kay bilis ng panahon at mahaba na rin ang ating nalakbay bilang Bayan ng Diyos. Salamat sa Diyos! Salamat kay San Jose na ating patron. Ang taong ito ay hindi lamang taon ng pagdiriwang at pagsasaya. Higit sa lahat, ito nawa ay maging tunay na taon ng pagpapala sa pamamagitan ng ating puspusang pagpapanibago at pagpapanariwa ng pananampalataya. Puspusan sana nating itaguyod ang "Paghubog sa Pananampalataya: Bataan Bayani at Banal". Nahubog na ang mga unang tagapagturo ng mga aralin. Samantalahin sana natin ang pagkakataon upang bigyang sigla at buhay ang ating maliliit na pamayanang Kristiyano. Ipagpatuloy sana natin ang araw-araw na pananalangin ng rosaryo sa paaralan at sa tahanan. Ipagpatuloy natin ang araw-araw na pakikibahagi sa Eukaristiya. Walang kabanalan at kabayanihan hiwalay sa Panginoong Diyos.

Ang bagong "Bishop Celso Guevarra Formation Center" sa Calaguiman, Samal, Bataan ay handa na at bukas para sa lahat ng nangangailangan ng paghubog sa pananampalataya o katahimikan para sa pagninilay. Napasimulan na rin ang pagtatayo ng Bahay Obispo sa Balanga. Ang bahay ng ama ay bahay ng mga anak. Ang bahay ng obispo ay itinatayo ng kaparian upang magkaroon tayo ng angkop na lugar kung saan  tayo ay magkakapiling sa diwa ng pagkakaibigan at pagsasalo. Sa awa ng Diyos, ang pinagandang Katedral ni San Jose ay muli nating maitatalaga at babasbasan sa ikalabimpito ng Marso, kaarawan ng diyosesis. Marami tayong pangarap at mithiin. Higit sa lahat ng ito, naroroon ang ating pinakamahalagang pangarap na alam nating kalooban din ng Diyos para sa atin--na ang bawat isa sa atin ay maging BAYANI AT BANAL. Amen 

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)