@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

KATESISMO:

 GABAY SA PAGPAPASIYA TUNGKOL SA MORALIDAD NG SUGAL PARA SA MGA NAGSUSUGAL AT NAGPAPASUGAL

 

“Hindi masama ang maglibang.  Maaaring ang sugal ay libangan para sa ilan subalit           sa kasalukuyang katayuan natin sa Bataan, ang pagsusugal ay labag sa turo ng     Simbahann at   taliwas sa utos ng Diyos.” (Obispo Soc Villegas)

 

A.      Turo ng Simbahan at Utos ng Diyos na pinagbabatayan ng mga pamantayang-moral tungkol sa Sugal.

 

1.      Ang bawat tao, na nilikhang kalarawan ng Diyos at hinandugan ng sariling dugo ni Jesukristo, ay may DANGAL na dapat igalang sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon.  Bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, “mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo.”  Ang anumang paggamit sa tao at pagyurak sa kanyang dangal ay “labag sa turo ng Simbahan at taliwas sa utos ng Diyos.”

 

2.      “Dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit” (Mt 5:48).  Ang tawag sa kabanalan at kabayanihan ay para sa lahat na naghahangad mapasakop sa mga pinaghaharian ng Diyos at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang anumang balakid at hadlang sa paglalakbay patungo sa kabanalan at kabayanihan ay “labag sa turo ng Simbahan at taliwas sa utos ng Diyos.”

 

3.      Ang paglikha ng isang lipunan ng pag-ibig at buhay (civilization of life and love) ay hindi lamang hangarin ng PCP II kundi pananagutan ng bawat Katoliko.  Ang anumang magwawasak sa pagkakamit ng isang lipunan ng pag-ibig at buhay ay “labag sa turo ng Simbahan at taliwas sa utos ng Diyos.”

 

 

B.      PAMANTAYAN SA PAGPAPASIYA (kung moral o immoral ang pagsusugal o pagpapasugal)

 

1.      ADDICTIVE (A).  Ang anumang umaalipin sa tao ay pagyurak sa kanyang dangal, pagpigil sa kanyang pagpapakabanal at nagpapahirap sa kanyang kapwa.  Ang anumang pagsusugal o pagpapasugal na pinagsisimulan ng pagkasugapa sa bisyo sukdulang mapabayaan ang mga anak dahil sa paglustay ng salaping dapat sana ay para sa pagkain at pagpapaaral ng kabataan ay IMMORAL AT KASALANAN.  

 

2.      CORRUPTIVE (C).  Ang pagsusugal o pagpapasugal na nagtuturo ng katamaran sa halip na kasipagan,  naghahatid sa pagsisinungaling sa halip na pamumuhay sa katotohanan, nagtutulak sa sinuman na mandaya at makipagsabwatan sa anumang “paglalagay” at “kurakot” ay IMMORAL AT KASALANAN.

 

 3.     EXPLOITATIVE (E).  Ang pagsasamantala sa karupukan, kahinaan at kalagayan ng kapwa, lalo’t higit ng mga dukha, tulad ng “kawalan ng pag-asa dahil sa karukhaan,”  “pagkasagupa sa sugal,” “pagkapit sa tsamba” at paghahanap ng mapaglilibangan ay IMMORAL AT KASALANAN.

 

SAMAKATUWID, batay sa PAMANTAYANG A-C-E  ang Jueteng at Small Town Lottery ay IMMORAL AT KASALANAN.  Iwasan natin ang pagtaya sa jueteng at Small Town Lottery, ang pagiging kobrador/kabo at tutulan natin ang pagpasok ng mga ito sa ating lalawigan na peninsula ng mga nagpapakabayani at nagpapakabanal.

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)