@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

ANG KRUS NI JESUS, ANG KRUS NG BAYAN

 

 Araw ngayon ng Banal na Krus. Ipinagpipista natin ang kahoy ng krus na kinamatayan ng ating Panginoong Jesukristo. Ang krus ay hindi malayo sa puso ng simbahan sa Bataan sapagkat ang Krus ng Samat, ang dambana ng kagitingan, ay matagal ng kinikilalang sagisag ng Bataan. Sa Krus ni Jesukristo, nakapaloob ang ating kaligtasan. Sa Krus ng Samat, tinatanaw natin ang magiting na kasaysayan ng Bataan, ang marikit na kinabukasan bagamat ang ating kasalukuyan ay batbat ng suliranin at paghihirap.

 Ang Krus ay alaala ng pagpapala ng kahapon at pangako ng katuparan ng lahat ng ating pangarap.

 May pasang krus ang ating bayan. May mabigat na krus ang bansa. Nadarama natin ito sa ating peninsula ng Bataan. Ang ating mga pinuno sa Maynila ay nagbabangayan. Kailan kaya sila titigil at isaalang alang naman ang kapakanan ng bayan? Ang pinakamabigat na krus na pasan ng ating bayan ay ang krus ng pulitikang makasarili.

 Tayo rito sa Bataan ay pagod na sa awayan at rally sa Maynila! Hindi ba ang pakiramdam ng nasa lalawigan ay “nag-aaway silang mga nasa pedestal sa Maynila samantalang kami sa ibaba ay namamatay na sa gutom”. Walang pumapansin sa katotohanan ng aming paghihirap. Para bang ang mahalaga na lamang ay ang katotohanan ng eleksyon na dinaya naman ng lahat ng kumandidato!

 Kailangang hanapin nating sama-sama ang katotohanan. Kung humingi ng tawad ang Pangulo, hindi sapat na magwakas na lamang sa pagpapaumanhin. Mayroon siyang dapat panagutan ayon sa utos ng Diyos.Marami pa ring tanong na walang kasagutan. Ang pagpapanibago ng pamamalakad ng pamahalaan ayon sa atas ng moralidad ay hindi pa rin pinapansin ng Pangulo. Patuloy pa rin ang pulitika ng utang na loob sa iilan sa halip na pairalin ang pulitika para sa kapakanan ng nakararami.

  Subalit habang kinikilala namin dito sa Bataan na mahalaga ang katotohanan, huwag sanang kalimutan ng pamahalaan na ang matinding katotohanan ng kahirapan at gutom ay damang-dama rito sa lalawigan. Ang gutom at matinding kahirapan ang dahilan kung bakit ayaw na namin ng pulitika. Hindi naman dahil sa hindi na kami marunong maging makabayan. Sa halip, unawain sana ng pulitikong nasa Maynila na  “baka mamatay na ang kabayo bago ipadala ang damo” at bago ninyo marating ang katotohanan tungkol sa eleksyon.

 Ang pag-ahon sa kahirapan at hanapbuhay ay higit na mahalaga para sa aming maliliit na tao sa lalawigan kaysa sa awayang pulitika ng mga malalaki at malalakas na tao. Hanapin natin ang katotohanan ng eleksyon subalit huwag kayong magbulag-bulagan sa nakalantad ng katotohanan ng gutom at kahirapan. Hindi na ninyo kailangang hanapin ang katotohanang ito. Nahihirapan na kami sa lalawigan!

 Ang krus na ito ay hindi kalooban ng Diyos para sa bayan. Ang krus na ito ay mapang-alipin at hindi sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa kabila ng lahat, manatili sana tayong umaasa at nananalig sa awa ng Diyos!  Sa krus ng Panginoong Jesus, mayroon tayong pag-asa!

  

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Bishop of Balanga

 

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)