@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

ANTI-GAMBLING STATEMENT FROM THE DIOCESE OF BALANGA

 

Ipinag-uutos na basahin  ang pahayag na ito pagkatapos ng Panalangin Pagkapakinabang sa lahat ng Misa sa buong Bataan sa hapon ng Abril 29 at maghapon ng Abril 30. Ang mamumuno sa “bible service with Holy Communion” sa mga barangay ay dapat ding basahin ito.

 

 

Ika-30 ng Abril, 2006

 

Minamahal na bayan ng Diyos sa Bataan:

 

Ang ating lalawigan ay peninsula ng mga bayani at banal. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating pangarap bilang mga Katoliko dito sa Bataan. Patuloy nating pinagsisikapan na marating ang dakilang hangaring ito.

 

Batid nating maraming balakid at hadlang sa paglalakbay natin patungo sa kabanalan at kabayanihan. Isa sa mga balakid na ito sa landas ng kabayanihan at kabanalan ay ang lumalaganap na sugalan sa Bataan.

 

Hindi masama ang maglibang. Maaaring ang sugal ay libangan para sa ilan subalit sa kasalukuyang katayuan natin sa Bataan, ang pagsusugal ay labag sa turo ng Simbahan at taliwas sa utos ng Diyos.

 

Ang pasugalang dumadami sa ating lalawigan ay punlaan ng kurakot sa pamahalaan. Ang pasugalang kumakalat sa Bataan ay pinagsisimulan ng pagkasugapa sa bisyo sukdulang mapabayaan ang mga anak dahil sa paglustay ng salaping dapat sana ay para sa pagkain at pagpapaaral ng kabataan. Ang pasugalang dumadami sa Bataan ay nagtuturo ng katamaran sa halip na kasipagan at naghahatid sa pagsisinungaling sa halip na pamumuhay sa katotohanan.

 

Nakasusuklam na sa lalawigang tinawag na “cradle of heroes”, sinusubukan ng pamahalaan kung magtatagumpay ang small town lottery. At kung ang small town lottery ay magtagumpay nga sa Bataan, papalitan na ba natin ang taguri sa Bataan bilang “cradle of the small town lottery”. Nilalapastangan ng small town lottery ang kabayanihang nais natin para sa Bataan.

 

 

Nananawagan ako sa inyong lahat—kaparian, madre at layko—sugpuin natin ang pasugalan sa Bataan. Ang pasugalan ay labag sa utos ng Diyos na mamuhay nang matuwid at tapat. Ang pasugalan ay labag sa pangarap nating maging bayani at banal. Ang pasugalan sa Bataan ay kalapastanganan sa alaala ng mga bayani ng Bataan na nagtiis ng hirap, gutom at uhaw mapanatili lamang ang dangal ng Bataan!

 

Kung alam ninyo na ang inyong inihalal na pinuno ng pamahalaan ay kasabwat sa paglaganap ng pasugalan, tandaan ninyo ang kanilang pagtataksil pagdating ng susunod na halalan. Hindi sila karapat dapat mamuno sa bayang nagnanais maging bayani. Sila ay kalaban natin.

 

Huwag tayong manghinawa na manindigan para sa tama at matuwid. Labanan natin ang anumang sagabal sa kabayanihan at kabanalan ng Bataan.

 

Mula sa Katedral ng San Jose.

 

 

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

          Obispo ng Balanga

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)